Σκοπός της διαβούλευσης ήταν η ενημέρωση των φορέων σχετικά με την έννοια του ΣΒΑΚ και τα στάδια εκπόνησής του, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των φορέων, της δημοτικής αρχής και της ομάδας έργου.
Πρακτικά συνάντησης
 10.30-10.40 Χαιρετισμός/ Άνοιγμα Συζήτησης
Αρχικά, η Δήμαρχος κα. Δήμητρα Κεχαγιά καλωσόρισε όσους προσήλθαν στη διαβούλευση. Επισήμαινε ότι είναι μεγάλη χαρά που ξεκινάει αυτή η διαδικασία. Υπό την απειλή της κλιματικής αλλαγής, η αντικατάσταση του αυτοκινήτου αποτελεί μονόδρομο και πρέπει να αντικατασταθεί με τη δημόσια συγκοινωνία, το ποδήλατο και το περπάτημα. Στόχος του Δήμου, μέσω της υλοποίησης του ΣΒΑΚ, είναι να δώσει χώρο στους κατοίκους αλλά και να αλλάξει τη νοοτροπία τους, το οποίο αποτελεί δύσκολο έργο, αλλά μπορεί να επιτευχθεί με μικρά βήματα. Το ΣΒΑΚ θα συμβάλλει, επίσης, σε ένα αποδοτικότερο κυκλοφοριακό και πολεοδομικό σύστημα. Δυστυχώς, το 2009 ο Δήμος έχασε το στοίχημα για την ένωση του ποδηλατοδρόμου με τη Κηφισιά, αλλά τώρα μπορεί να επανασχεδιαστεί. Τέλος, σημαντική προτεραιότητα θα αποτελέσει μια ασφαλή σύνδεση μεταξύ των Μελισσίων και της Νέας Πεντέλης, ενώ θα δοθεί έμφαση στο περπάτημα, το ποδήλατο, τη δημόσια συγκοινωνία και
την ηλεκτροκίνηση. 
 10.40-10.50 Διαδικασίες ΣΒΑΚ Δήμου Πεντέλης – Ομάδα Εργασίας ΣΒΑΚ
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Αναστάσιος Χριστίδης ανέφερε ότι έγινε χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο με προϋπολογισμό 65.000 ευρώ με τη διαδικασία του διαγωνισμού για τον ανάδοχο. Η ομάδα εργασίας αποτελείται από την ΜΣΜ - Μαυρογεώργης & Συνεργάτες Μελετητική I.K.E., την ΕΠΤΑ Α.Ε και τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ ενώ παρουσίασε τους φορείς που παρευρέθησαν στη διαβούλευση.
 10.50-11.30 Τι είναι ΣΒΑΚ
Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο κ. Θάνος Βλαστός, Καθηγητής ΕΜΠ, ο οποίος τόνισε ότι όντως το 2009 χάθηκε η μάχη για τον ποδηλατόδρομο. Η προσπάθεια για την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας θα θέσει περιορισμούς στη κίνηση του αυτοκινήτου. Η επιτυχία του ΣΒΑΚ εξαρτάται τόσο από τον ίδιο το Δήμο, όσο και από τους όμορους Δήμους ώστε να λειτουργήσει ολοκληρωμένα. Επισήμανε επίσης, ότι έχει χαθεί η έννοια του δημόσιου χώρου ο οποίος πρέπει να αποδοθεί στα παιδιά, στα ΑμεΑ, στους ποδηλάτες και στους ηλικιωμένους, δηλαδή σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, το οποίο αποτελεί ζήτημα πολιτισμού. Είναι γεγονός ότι στο Λονδίνο οι δρόμοι κλείνουν για να παίζουν τα παιδιά. Πλέον, με την κλιματική αλλαγή δίνεται έμφαση στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία με τις οποίες οι βιώσιμες μετακινήσεις συνδέονται άμεσα, όπως και τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στις πόλεις. Ταυτόχρονα, η ηλεκτροκίνηση και τα αυτόνομα οχήματα δεν αποτελούν πανάκεια λύση καθώς καταλαμβάνουν τον ίδιο χώρο με το αυτοκίνητο και για το λόγο αυτό η βιώσιμη κινητικότητα βασίζεται στους τρεις πυλώνες: δημόσια συγκοινωνία, περπάτημα και ποδήλατο. Τονίστηκε επίσης, ότι τα ΣΒΑΚ δεν αποτελούν κυκλοφοριακές μελέτες, αλλά είναι Στρατηγικά Σχέδια μέσω των οποίων θα
προταθούν φθηνά αλλά αποτελεσματικά μέτρα. Η μείωση των ορίων ταχύτητας εντός των πόλεων από 50 σε 30km/h, η διαπλάτυνση πεζοδρομίων, η έμφαση στους δημόσιους χώρους, η μετατροπή των αμφίδρομων σε μονόδρομων και γενικότερα η αλλαγή εικόνας του Δήμου αποτελούν μερικά μέτρα που εντάσσονται στα σχέδια αυτά. Σημαντικό πρόβλημα είναι ότι οι πόλεις δεν έχουν ταυτότητα το οποίο επηρεάζει σε ένα βαθμό τη συμμετοχή των κατοίκων στα κοινά. Η Ε.Ε δίνει έμφαση στο συμμετοχικό σχεδιασμό, ενώ παράλληλα
προωθεί την οικονομία διαμοιρασμού. Στη συζήτηση αυτή, ο εκπρόσωπος από το Νοσοκομείο Παίδων κ. Ευάγγελος Τριγώνης επισήμανε ότι πράγματι το ποδήλατο βοηθάει τις μετακινήσεις στην πόλη, αλλά για την
περίπτωση του Δήμου, ο οποίος έχει έντονες υψομετρικές διαφορές, μπορεί να μην αποτελεί την καλύτερη λύση. Από την άλλη πλευρά, τα ηλεκτρικά ποδήλατα έχουν υψηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα κατά τη φόρτιση. Πρέπει να δοθεί έμφαση στη βελτίωση της προσπελασιμότητας καθώς ο Δήμος εμφανίζει προβλήματα όπως είναι η έλλειψη υποδομών για την κίνηση των ατόμων ΑμεΑ, η παράνομη στάθμευση στα πεζοδρόμια και τα στενά
πεζοδρόμια με εμπόδια. Με τις παρεμβάσεις αυτές θα δοθούν κίνητρα για να περπατούν οι
κάτοικοι. 
Ο κ. Θάνος Βλαστός, τόνισε ότι η ηλεκτροκίνηση αποτελεί μια λέξη- κλειδί για την Ε.Ε η οποία δίνει κίνητρα για τα Ι.Χ. Η εισαγωγή στην ηλεκτροκίνηση πρέπει να γίνει μέσω του ποδηλάτου. Τέλος, παρουσιάστηκαν φωτογραφίες από πόλεις του εξωτερικού με διάφορες παρεμβάσεις οι οποίες αποτελούν πρότυπα για τα ΣΒΑΚ.
 11.30-11.40 Ηλεκτρονική Διαβούλευση του ΣΒΑΚ/ Site και Πλατφόρμα
Στη συνέχεια, κ. Χρήστος Καρολεμέας, Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος, μέλος της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας και της ομάδας έργου, παρουσίασε τα εργαλεία του συμμετοχικού σχεδιασμού. Αναφέρθηκε στη σημασία της συμμετοχής των πολιτών στο σχεδιασμό και τα οφέλη της συμμετοχής αυτής για τους μελετητές στα στάδια εκπόνησης του ΣΒΑΚ. Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τα θέματα της βιώσιμης κινητικότητας μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας που έχει αναπτυχθεί. Στην πλατφόρμα αυτή περιγράφεται η θεωρία των ΣΒΑΚ ενώ υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης ερωτηματολογίων ηλεκτρονικά που αναφέρονται στους κατοίκους, στους γονείς, στους μαθητές, στους εργαζομένους εντός των ορίων του Δήμου,
στους φορείς, στους χρήστες του ΟΑΣΑ καθώς και στους πεζούς. Ταυτόχρονα έχει δημιουργηθεί η πλατφόρμα κατάθεσης ιδεών, στην οποία ο πολίτης μπορεί είτε επώνυμα, είτε ανώνυμα να προτείνει μια ιδέα ή να παραθέσει έναν προβληματισμό σχετικά με τις μετακινήσεις του στο Δήμο.
 11.40-11.50 Η πολεοδομική συγκρότηση του Δήμου Πεντέλης
Το λόγο πήρε η κα. Κλαίρη Τάτση, Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πεντέλης, η οποία παρουσίασε τα χαρακτηριστικά του Δήμου. Ο Δήμος ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα και αποτελείται από 3 Δημοτικές Κοινότητες: τα Μελίσσια, τη Πεντέλη, τη Νέα Πεντέλη. Ως προς το ανάγλυφο, μόνο στο νότιο τμήμα των Μελισσίων παρατηρούνται πιο ήπιες κλίσεις. Για το φυσικό περιβάλλον, πολλά ρέματα έχουν κηρυχθεί Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους ενώ ο ορεινός όγκος του όρους Πεντέλη αποτελεί σημαντικό πράσινο πνεύμονα για όλη την Αττική. Επίσης, ως προς τις υφιστάμενες χρήσεις γης, η κυρίαρχη χρήση είναι η αμιγής κατοικία ενώ στο ορεινό όγκο είναι θεσμοθετημένες ζώνες οικιστικού ελέγχου. Το πολεοδομικό κέντρο του Δήμου εντοπίζεται στη Λεωφ. Δημοκρατίας, ενώ επί των οδών Παναγή Τσαλδάρη, Πηγής και Ελ. Βενιζέλου εντοπίζονται χρήσεις γενικής κατοικίας. Ως προς τους συντελεστές δόμησης, τα
Μελίσσια έχουν 0,7 ενώ οι νέες ενταγμένες περιοχές 0,6, η Νέα Πεντέλη από 0,4 έως 1,4 και η Πεντέλη από 0,4 έως 0,6. Για το οδικό δίκτυο οι κύριοι βασικοί οδικοί άξονες είναι η Παναγούλη, η Ηρώων Πολυτεχνείου, η 28ης Οκτωβρίου, η 25ης Μαρτίου, η Βασιλέως Γεωργίου και η Δουκ. Πλακεντίας. Σε αυτές τις κεντρικές οδούς παρατηρείται έντονη συγκέντρωση εμπορίου. Μερικά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος είναι τα
στενά πεζοδρόμια, η στάθμευση, η έλλειψη δικτύου πρασίνων χώρων και πράσινων διαδρομών, η ανισομερώς χωροθετημένες κοινόχρηστες υπηρεσίες, η διαμπερής κίνηση με χρήση Ι.Χ και οι δυσμενείς συνθήκες για το ποδήλατο και το πεζό.
 11.50-12.00 Ενεργειακό Αποτύπωμα Δήμου Πεντέλης Βάσει του ΣΔΑΕ και Αλληλεπίδρασης με ΣΒΑΚ
Η συζήτηση συνεχίστηκε με τον κ. Αριστείδη Ζάββο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της ΕΠΤΑ Α.Ε ο οποίος παρουσίασε τα ενεργειακά ζητήματα του Δήμου Πεντέλης. Αρχικά, παρουσιάστηκε το Σύμφωνο Δημάρχων το οποίο αποτελεί μια δέσμευση των Δήμων για μείωση των εκπομπών των ρύπων και για αυτό τον λόγο, καθοριστικό ρόλο στον μετριασμό παίζουν οι τοπικές αρχές. Ως προς το Δήμο Πεντέλης, έγινε καταγραφή εκπομπών για το ΣΔΑΕ και
έδειξαν ότι για τον τομέας των μεταφορών αποτελεί έναν αρκετά ρυπογόνο τομέα με 20% συμμετοχή σε εκπομπές CO2. Έτσι οι προτάσεις για τη μείωση των ρύπων στον τομέα των μεταφορών ήταν η αντικατάσταση των δημοτικών οχημάτων και η στροφή σε εναλλακτικές μορφές μετακίνησης για τις ιδιωτικές μεταφορές. Έτσι, φαίνεται ότι το ΣΔΑΕ συνδέεται άμεσα με το ΣΒΑΚ καθώς στόχοι τους αποτελεί η μείωση των εκπομπών. Επίσης, προτάθηκε η συμμετοχή του Δήμου στο νέο Σύμφωνο Δημάρχων το οποίο στοχεύει σε 40% μείωση των
ρύπων και δράσεις για την κλιματική αλλαγή.
 12.00-12.30 Σύστημα Μεταφορών – Υφιστάμενη Κατάσταση στο Δήμο Πεντέλης
Στη συνέχεια, ο κ. Θ. Μαυρογεώργης, Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός, ανέφερε ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί άμεσο κίνδυνο και είναι ανάγκη να γίνει στροφή σε βιώσιμες μετακινήσεις οι οποίες βάζουν τον άνθρωπο στο κέντρο. Έτσι, αποτελεί προτεραιότητα της Ε.Ε η υλοποίηση ΣΒΑΚ το οποίο είναι ένα απαραίτητο χρηματοδοτικό εργαλείο. Έπειτα, ανέλυσε τα χαρακτηριστικά του Δήμου και ορισμένα προβλήματα που εντοπίζονται. Στο Δήμο
εντοπίζεται υπερτοπική κίνηση προς τους όμορους Δήμους της Κηφισιάς, των Βριλησσίων και του Χαλανδρίου. Η παράνομη στάθμευση, τα στενά πεζοδρόμια, και οι μεγάλες κλίσεις οι οποίες εντοπίζονται γύρω από σχολεία επηρεάζουν την προσπελασιμότητα του Δήμου το οποίο είναι φανερό από τα ποσοστά πεζής μετακίνησης και χρήσης ποδηλάτου τα οποία είναι σχεδόν μηδενικά (0,4% και 0% αντίστοιχα). Ως προς τη δημόσια συγκοινωνία, η
συχνότητα των δρομολογίων είναι αραιή, ενώ τηλεματική διαθέτουν μόνο στάσεις σε κεντρικές οδούς. Λειτουργούσε δημοτική συγκοινωνία μέχρι τον Μάρτιο του 2019 με δύο λεωφορειακές γραμμές. Έτσι κάποια προτεινόμενα μέτρα είναι η μείωση της διαμπερούς κίνησης, ήπιες παρεμβάσεις γύρω από τα σχολεία, ένωση των ποδηλατοδρόμων με τη Κηφισιά, διαπλάτυνση των πεζοδρομίων και δημοτική στάθμευση σε οδό που συγκεντρώνει εμπορικές λειτουργίες καθώς αυτές προσελκύουν ανθρώπους.
 12.30-12:45 Χαιρετισμός
Στη συζήτηση παρευρέθη ο κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ, ο οποίος τόνισε ότι το ΣΒΑΚ είναι ένα πολεοδομικό ζήτημα που πρέπει να λάβει υπόψη τον υπερκείμενο χωρικό σχεδιασμό. Ο συνδυασμένος πολεοδομικός και κυκλοφοριακός σχεδιασμός εξετάζει το ζήτημα των μεταφορών από την πλευρά του ανθρώπου. Οι δρόμοι δεν θα είναι πια αγωγοί μετακίνησης,
αλλά θα αναγνωρίζουν τη σημασία του πολεοδομικού σχεδιασμού και της κλιματικής αλλαγής. Πλέον, η χώρα οδηγείται στην απολιγνιτοποίηση οπότε πρέπει να αλλάξει το μοντέλο για να μειωθούν οι εκπομπές των αέριων ρύπων. Ως προς το Δήμο Πεντέλης, τα ΣΒΑΚ αγγίζουν έναν τέτοιο Δήμο καθώς περιλαμβάνει τόσο ορεινούς όγκους όσο και αστικό τμήμα οπότε θα υπάρξει μια ισορροπία μέσω των στόχων. Τέλος, αναφέρθηκε στην
αναθεώρηση του άρθρου 22 για τον ορισμό του ΣΒΑΚ και για τις νέες οδηγίες εκπόνησής τους, ενώ γίνεται προσπάθεια από το Υπουργείο για τη θεσμική κατοχύρωση των ΣΒΑΚ.
 12.45-13.30 Ερωτήσεις και ανοιχτή συζήτηση
Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση πάνω στα θέματα που τέθηκαν. Η Αντιδήμαρχος Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου κα. Αρχοντία Μπούσουλα – Χάνου απευθύνθηκε στον κ. Μπακογιάννη τονίζοντας ότι ο Δήμος έχει την ιδιαιτερότητα ότι η Δ.Κ Μελισσίων διαθέτει Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο σε αντίθεση με την Δ.Κ Πεντέλης και αναφέροντας αν τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια θα μπορούσαν να βοηθήσουν.
Ο κ. Μπακογιάννης επισήμανε ότι ο Ο.Τ.Α μπορεί να διαιρεθεί σε μικρότερη κλίμακα όπως στην περίπτωση του Δήμου Πεντέλης και ότι τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια είναι από τις πρώτες προτεραιότητες. Γίνονται προσπάθειες για μείωση των τεσσάρων σταδίων σε δύο καθώς αποτελεί έναν «βαρύ» πολεοδομικό σχεδιασμό απλοποιώντας παράλληλα τις προδιαγραφές ανάθεσης και επίβλεψης από ιδιώτες ενώ η χρηματοδότηση μπορεί να γίνει από εξωτερική συνεργασία.


Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Άγγελος Παλαιοδήμος τόνισε ότι πρόκειται για έναν ολιστικό σχεδιασμό σε επίπεδο Δήμου και Περιφέρειας ο οποίος όμως θα πρέπει να έχει αντίκτυπο στη λειτουργία της πόλης. Ο Δήμος περιλαμβάνει νέους κατοίκους οι οποίοι όμως δεν έχουν νιώσει επαφή με την πόλη τους. Το οικονομικό status της περιοχής είναι υψηλό με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να μετακινούνται με Ι.Χ, αλλά το status αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα πλεονέκτημα για την αλλαγή κουλτούρας. Επίσης, αναφέρθηκε ότι στο Δήμο
δεν προβλέπεται η χωροθέτηση σταθμού μετρό στη γραμμή 4 οπότε οι κοντινότεροι σταθμοί
είναι της Δουκ. Πλακεντίας (Γραμμή 3 μετρό) και του ΗΣΑΠ στο Μαρούσι. Ένα επίσης σημαντικό ζήτημα είναι ότι οι κεντρικοί οδοί είναι αδιαμόρφωτοι στις εξόδους για τη Λεωφ. Πεντέλης στις οποίες παρατηρείται παράνομη στάθμευση, η οποία θα μπορούσε να μειωθεί με αστυνόμευση. Ως προς το ποδήλατο, ανέφερε ότι στην Ελλάδα χρησιμοποιείται κυρίως ως μέσο αναψυχής οπότε θα πρέπει να υπάρξει ένας στόχος για τη δημιουργία δικτύου
εντός Δήμου όπου θα συνδέει τα σχολεία. Τέλος, επισήμανε ότι οι παραρεμάτιες περιοχές μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης και να ενώσουν τις πόλεις. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του ΣΒΑΚ παίζει η πλατφόρμα και για το λόγο αυτό θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους κατοίκους να συμμετέχουν μέσω της κατάθεσης ιδεών.

 

Η κα. Καλλιόπη Παπαδάκη από το ΥΠΕΝ δήλωσε ότι ο Δήμος θα πρέπει να σκέφτεται τη λογική των πράσινων και μπλε διαδρομών με τη συμβολή των όμορων Δήμων καθώς είναι ένα θέμα διαδημοτικό. Επίσης τόνισε ότι τα ΣΒΑΚ παρέχουν πακέτα υπηρεσιών και πακέτα κινήτρων που μπορούν να αξιοποιηθούν. Στα πακέτα υπηρεσιών περιλαμβάνονται μέτρα όπως δημοτικά σχολικά λεωφορεία και λεωφορεία για την τρίτη ηλικία, ενώ για τα πακέτα κινήτρων περιλαμβάνονται δράσεις όπως η Εβδομάδα Κινητικότητας στην οποία δίνονται
κίνητρα στις επιχειρήσεις να έχουν ποδηλατοστάσια.

 

Στη συνέχεια, η κα. Δήμητρα Μπίθα, εκπρόσωπος του Δήμου Παλλήνης αναφέρθηκε στο ζήτημα των μετακινήσεων με ιδιωτικά αυτοκίνητα, ενώ υπάρχει πρόταση για δημοτική συγκοινωνία που θα συνδέει τη Παλλήνη με το Δήμο Πεντέλης. Η εκπρόσωπος του ΟΑΣΑ τόνισε ότι δεν θα προσληφθούν άμεσα οδηγοί και άρα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αύξηση των λεωφορειακών γραμμών, αλλά μπορεί να παραχωρηθούν λεωφορεία για δημοτική συγκοινωνία.


Εκπρόσωποι της Τροχαίας, ανέφεραν ότι υπάρχει συμφόρηση στους δρόμους αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη παιδείας και οδικής συμπεριφοράς καθώς παρατηρούνται έντονα φαινόμενα στάθμευσης σε πεζοδρόμια και ράμπες ΑμεΑ ενώ είναι δύσκολο να αστυνομευθεί όλη η περιοχή που καλύπτει η τροχαία.


Ο εκπρόσωπος από το Νοσοκομείο Φλέμιγκ τόνισε ότι είναι σημαντικό το ΣΒΑΚ να εξετάσει το ζήτημα της πρόσβασης στο νοσοκομείο για την οποία απαιτείται διαδημοτική συγκοινωνία. Στη συζήτηση συμμετείχε και ο εκπρόσωπος του 414 ΣΝΕΝ όπου στον χώρο του στρατοπέδου έχει χωροθετηθεί μια στάση ΟΑΣΑ που πρέπει να διαμορφωθεί για παράδειγμα με ένα στέγαστρο.


Η Αντιδήμαρχος Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου κα. Αρχοντία Μπούσουλα – Χάνου έθεσε τρεις ερωτήσεις στην ομάδα έργου. Αυτές αφορούσαν την περιοχή παρέμβασης του ΣΒΑΚ, δηλαδή αν θα απευθύνεται σε γειτονιές, το κέντρο ή τις κεντρικές αρτηρίες, την υλοποίηση μετρήσεων ώστε να  ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα του Δήμου και κατά πόσο επηρεάζουν οι νέες οδηγίες την υλοποίηση του
ΣΒΑΚ του Δήμου. Τέλος, τόνισε ότι είναι ευθύνη της δημοτικής αρχής να συμμετέχουν όλοι οι πολίτες στις επόμενες διαβουλεύσεις ώστε να ενημερωθούν και να θέσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Ο κ. Μαυρογεώργης απάντησε ότι το ΣΒΑΚ εξετάζει το σύνολο του Δήμου καθώς αποτελεί στρατηγική μελέτη δίνοντας γενικές κατευθύνσεις αλλά επικεντρώνεται σε πολεοδομικά κέντρα και σχολικά συγκροτήματα. Ως προς τις μετρήσεις, ανέφερε ότι η φάση της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης είναι 5 μήνες. Στους 4 μήνες θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις φόρτων, επικαιροποίηση των δεδομένων του ΟΑΣΑ και ερωτηματολόγια ενώ ήδη έχει πραγματοποιηθεί νυχτερινή απογραφή στάθμευσης. Ως προς το άρθρο 22 που πρόκειται να αναθεωρηθεί, επισήμανε ότι το πιο σημαντικό είναι να είναι ολοκληρωμένο για να χρηματοδοτηθεί.


 13.30-13.45 Συμπεράσματα και επόμενα βήματα
Ο κ. Θάνος Βλαστός διατύπωσε την απογοήτευσή του ως προς το χαμηλό ποσοστό περπατήματος με αποτέλεσμα η τάση αποκέντρωσης και προσφυγής σε περιοχές όπως ο Δήμος Πεντέλης δε συνδέεται με την επιθυμία για περπάτημα. Το μεγάλο ζήτημα είναι πώς θα κινητοποιηθεί ο κάτοικος να περπατήσει και σε αυτό παίζει σημαντικό ρόλο η κατανόηση του τρόπου σκέψης των κατοίκων.


Ο κ. Μαυρογεώργης απάντησε ότι η Λεωφ. Δημοκρατίας αποτελεί το “parking” της πόλης. Η λύση για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος είναι η αλλαγή νοοτροπίας και να δοθεί έμφαση στις γειτονιές δίνοντας χώρους, να υπάρχει δηλαδή μια διάχυση χρήσεων γης. Τέλος, η κα. Κλαίρη Τάτση ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκομένους για την παρουσία τους και την εποικοδομητική συζήτηση και ανανέωσε το ραντεβού για την επόμενη διαβούλευση, η οποία θα είναι ανοιχτή στους πολίτες.


Επισύναψη εγγράφων
1. Παρουσίαση «Διαδικασίες ΣΒΑΚ Δήμου Πεντέλης - Ομάδα Εργασίας ΣΒΑΚ» του κ. Αναστάσιου Χριστίδη [Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμος Πεντέλης]
2. Παρουσίαση «Τι είναι ΣΒΑΚ ;» του κ. Θάνου Βλαστού [Καθηγητής ΕΜΠ, Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ]
3. Παρουσίαση «Ηλεκτρονική Διαβούλευση του ΣΒΑΚ/ Site και Πλατφόρμα» του κ. Χρήστου Καρολεμέα [Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, Πτυχιούχος ΜΔΕ στη Γεωπληροφορική - MSc ΕΜΠ, Υποψήφιος Διδάκτορας στο Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής της ΣΑΤΜ ΕΜΠ, Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ]
4. Παρουσίαση «Η πολεοδομική συγκρότηση του Δήμου Πεντέλης» της κ. Κλαίρη Τάτση [Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, Δήμος Πεντέλης – Τεχνική Υπηρεσία]
5. Παρουσίαση «Ενεργειακό Αποτύπωμα Δήμου Πεντέλης Βάσει του ΣΔΑΕ και Αλληλεπίδραση με ΣΒΑΚ» του κ. Αριστείδη Ζάββου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc Βιώσιμες μορφές ενέργειας, PhD Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου, Δ/νση Έργων Βιώσιμης Ενέργειας ΕΠΤΑ Α.Ε.
6. Παρουσίαση «Σύστημα Μεταφορών – Υφιστάμενη Κατάσταση στο Δήμο Πεντέλης» του κ. Θοδωρή Μαυρογεώργη [MSc Συγκοινωνιολόγος, MSc(Fin) – Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, ΜΣΜ – ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.]